Květen 2008

Closed

3. května 2008 v 16:48 | Sanata |  Stažnosti

Svetlá

2. května 2008 v 2:39 Lyrics
*
Zhasli svetlá... Čo sa chystá?
Bude to koniec sveta?
Či len lúpež storočia...
Mestečko Kynceľová záspáva a prebúdza sa temnota.
Temnota číra a jasná, z jedného úmyslu vymyslená.
Nebadane sa vkradnúť, rýchlo okradnúť a šikovne sa vykradnúť .
Zločin na dnešnú noc sa chystá.
Kto ho uvidí? Ktože ho zbadá?
Bude to bezpečnostná kamera, či pes od dvora?
To je jedno, veď krútia sa len pre seba.
Pes uviazaný k búde a kamera na terminálovej búdke.
Oči v tej tme im zavše zasvietia,
no obe sú rovnako tak bezradné ako hlúpe.
Ich korene nie sú zapustené do zeme,
ani nikam obďaleč, tobôž nie do sveta...
Ktosi-čosi sa už blíži.
Čierne a špinou ufúľané, s vypnutými žiarovkami.
Vo vnútri pár chlapov - darebákov sedí,
svoju obeť už dávno vyhliadli si.
Tú poslednú, do rohu utlačenú, na konci postavenú.
Už neraz obeťou dnešnej doby bola, no stále odolávala a odoláva.
Je to vďake jej novodobým tehlám, či len cementu z pradávneho storočia...?
To netuším, ale jedno viem, že dneska mala predsa len kúsok šťastia,
svetlá už opäť svietia.
*


PS: Inšpirované podľa skutočnej udalosti, venované tým, čo prežili ako aj všetkým okradnutým, poctivo pracujúcim (M.D.P. - 1.máj).

S pozdravom Sanata